DAFTAR RUANG UJIAN CBT-PBT UM-PTKIN 2018

RUANG UJIAN COMPUTER BASED TEST (CBT) PAPER BASED TEST (PBT)

UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (UM-PTKIN) 2018

LOKASI UJIAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

NO RUANG GEDUNG RUANG NO RUANG GEDUNG RUANG
1 IPA1 R R201 56 IPS48 G.FSEI SEI201
2 IPA2 R R202 57 IPS49 G.FSEI SEI202
3 IPA3 R R203 58 IPS50 G.FSEI SEI203
4 IPA4 R R204 59 IPS51 G.FSEI SEI204
5 IPA5 R R301 60 IPS52 G.FSEI SEI205
6 IPA6 R R302 61 IPS53 G.FSEI SEI206
7 IPA7 R R303 62 IPS54 G.FSEI SEI207
8 IPA8 R R304 63 IPS55 G.FSEI SEI308
9 IPS1 B B102 64 IPS56 G.FSEI SEI309
10 IPS2 B B103 65 IPS57 G.FSEI SEI310
11 IPS3 B B201 66 IPS58 G.FSEI SEI311
12 IPS4 B B202 67 IPS59 G.FSEI SEI312
13 IPS5 B B203 68 IPS60 G.FSEI SEI313
14 IPS6 E E102 69 IPS61 G.FSEI SEI314
15 IPS7 E E103 70 IPS62 G.FSEI SEI315
16 IPS8 E E201 71 IPS63 G.FSEI SEI316
17 IPS9 E E202 72 IPS64 G.FSEI SEI317
18 IPS10 E E203 73 IPS65 G.FSEI SEI418
19 IPS11 F F103 74 IPS66 G.FSEI SEI419
20 IPS12 F F201 75 IPS67 G.FSEI SEI420
21 IPS13 F F202 76 IPS68 G.FSEI SEI421
22 IPS14 F F203 77 IPS69 G.FSEI SEI422
23 IPS15 G G102 78 IPS70 G.FSEI SEI423
24 IPS16 G G103 79 IPS71 G.FUAD UAD302
25 IPS17 G G104 80 IPS72 G.FUAD UAD303
26 IPS18 G G201 81 IPS73 G.FUAD UAD304
27 IPS19 G G202 82 IPS74 G.FUAD UAD305
28 IPS20 G G203 83 IPS75 G.FUAD UAD306
29 IPS21 G G204 84 IPS76 G.FUAD UAD307
30 IPS22 K K301 85 IPS77 G.FUAD UAD308
31 IPS23 K K302 86 IPS78 G.FUAD UAD309
32 IPS24 K K303 87 IPS79 G.FUAD UAD402
33 IPS25 M M102 88 IPS80 G.FUAD UAD403
34 IPS26 M M103 89 IPS81 G.FUAD UAD404
35 IPS27 M M104 90 IPS82 G.FUAD UAD405
36 IPS28 M M201 91 IPS83 G.FUAD UAD406
37 IPS29 M M202 92 IPC1 PASCA PA203
38 IPS30 M M203 93 IPC2 PASCA PA204
39 IPS31 M M204 94 IPC3 PASCA PA205
40 IPS32 N N201 95 IPC4 PASCA PA206
41 IPS33 N N202 96 IPC5 PASCA PA207
42 IPS34 N N203 97 IPC6 PASCA PA208
43 IPS35 N N204 98 IPC7 PASCA PA304
44 IPS36 N N301 99 IPC8 PASCA PA305
45 IPS37 N N302 100 IPC9 PASCA PA306
46 IPS38 N N303 101 IPC10 PASCA PB107
47 IPS39 N N304 102 IPC11 PASCA PB108
48 IPS40 O O201 103 IPC12 PASCA PB109
49 IPS41 O O202 104 IPC13 PASCA PB207
50 IPS42 O O203 105 IPC14 PASCA PB208
51 IPS43 O O204 106 IPC15 PASCA PB209
52 IPS44 O O301 107 CBT1 K K201
53 IPS45 O O302 108 CBT2 K K202
54 IPS46 O O303
55 IPS47 O O304 Panlok IAIN Syekh Nurjati Cirebon

UNDUH DAFTAR RUANG UJIAN CBT – PBT UM-PTKIN 2018

UNDUH TATA TERTIB UJIAN CBT – PBT UM-PTKIN 2018