Studium General Fakultas Usuludin, Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Dzikir Bersama

Senin, 20 Maret 2017.  Fakultas Usuludin, Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Menjalin kerja sama dengan Universitas Malaya-Malaysia melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dan menyelenggarakan Studium General dan Dzikir bersama, dengan narasumber KH.Syeikh Ustaz Haji Asyaari Bin Husain (Mursyid Tareqah Ahmadiah Idrisiah) dan Prof. Madya Dr. Che Zarrina Binti Saari (University Malaya), dengan tema “Sufisme dalam Wacana Islam Nusantara sebagai Antisipasi Radikalisme Global“.  Kegiatan tersbut dihadiri ratusan peserata, yang terdiri dari, Dosen,Mahasiswa,Alim Ulama, serta santri dari beberapa pondok pesantren yang ada di cirebon. Kegitann Studium General berjalan dengan lancar, di Masjid Al-Jami’ah IAIN Syehk Nurjati Cirebon.

Prof. Madya Dr. Che Zarrina Binti Saari (University Malaya), sedang menyampaikan materi dalam Studium General Fakultas Usuludin Adab, dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dengan Tema “Sufisme dalam Wacana Islam Nusantara sebagai Antisipasi Radikalisme Global“. Ma’had Al-Jami’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Kegiatan Studium General di lanjutkan dengan Dzikir bersama yang di pimpin oleh KH.Syeikh Ustaz Haji Asyaari Bin Husain (Mursyid Tareqah Ahmadiah Idrisiah). Ma’had Al-Jami’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

 

Para Peserta Studium General dan Dzikir bersama  Ma’had Al-Jami’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Foto bersama usai kegiatan Studiun General dan Dzikir bersama. Ma’had Al-Jami’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Foto bersama usai kegiatan Studiun General dan Dzikir bersama. Ma’had Al-Jami’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Foto bersama usai kegiatan Studiun General dan Dzikir bersama. Ma’had Al-Jami’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon