Wajib Baca………….

Ada yang menarik perhatian saya ketika memasuki salah satu jurusan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan akhirnya saya membaca tulisan spanduk yang terpampang di Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Yang menarik perhatian saya adalah tulisan tersebut menggunakan Bahasa Arab dan artinya menggunakan Bahasa Jawi asli Cirebonan………anda tertarik??????

Ini adalah spanduk yang saya maksud....
Ini adalah spanduk yang saya maksud….