Denah Lokasi Ujian Tulis UM-PTKIN 2016

Berikut disajikan Daftar Lokasi Ujian Tulis UM-PTKIN Tahun 2016 di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk Ruang IPS di Lingkungan Rektorat, dan Ruang IPA dan IPC di Gedung Pascasarjana. Khusus untuk Gedung R di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

DENAH_UJIAN UMPTKIN 2015

No.

Ruang Lokasi Ujian

Range No. Tes

1 IPA 1 Gedung Pasca 3B110 16321100001 – 16321100020
2 IPA 2 Gedung Pasca 3B170 16321100021 – 16321100040
3 IPA 3 Gedung Pasca 3B180 16321100041 – 16321100060
4 IPA 4 Gedung Pasca 3B190 16321100061 – 16321100080
5 IPA 5 Gedung Pasca 3B240 16321100081 – 16321100100
6 IPA 6 Gedung Pasca 3B270 16321100101 – 16321100120
7 IPA 7 Gedung Pasca 3B280 16321100121 – 16321100140
8 IPA 8 Gedung Pasca 3B290 16321100141 – 16321100160
9 IPA 9 Gedung Pasca 3B2100 16321100161 – 16321100180
10 IPA 10 Gedung Pasca 3B2110 16321100181 – 16321100191
11 IPS 1 Gedung B.102 16321200001 – 16321200020
12 IPS 2 Gedung B.103 16321200021 – 16321200040
13 IPS 3 Gedung B.201 16321200041 – 16321200060
14 IPS 4 Gedung B.202 16321200061 – 16321200080
15 IPS 5 Gedung B.203 16321200081 – 16321200100
16 IPS 6 Gedung E.102 16321200101 – 16321200120
17 IPS 7 Gedung E.103 16321200121 – 16321200140
18 IPS 8 Gedung E.201 16321200141 – 16321200160
19 IPS 9 Gedung E.202 16321200161 – 16321200180
20 IPS 10 Gedung E.203 16321200181 – 16321200200
21 IPS 11 Gedung F.103 16321200201 – 16321200220
22 IPS 12 Gedung F.201 16321200221 – 16321200240
23 IPS 13 Gedung F.202 16321200241 – 16321200260
24 IPS 14 Gedung F.203 16321200261 – 16321200280
25 IPS 15 Gedung G.102 16321200281 – 16321200300
26 IPS 16 Gedung G.103 16321200301 – 16321200320
27 IPS 17 Gedung G.104 16321200321 – 16321200340
28 IPS 18 Gedung G.201 16321200341 – 16321200360
29 IPS 19 Gedung G.202 16321200361 – 16321200380
30 IPS 20 Gedung G.203 16321200381 – 16321200400
31 IPS 21 Gedung G.204 16321200401 – 16321200420
32 IPS 22 Gedung H.102 16321200421 – 16321200440
33 IPS 23 Gedung K.103 16321200441 – 16321200460
34 IPS 24 Gedung K.301 16321200461 – 16321200480
35 IPS 25 Gedung K.302 16321200481 – 16321200500
36 IPS 26 Gedung K.303 16321200501 – 16321200520
37 IPS 27 Gedung M.102 16321200521 – 16321200540
38 IPS 28 Gedung M.103 16321200541 – 16321200560
39 IPS 29 Gedung M.104 16321200561 – 16321200580
40 IPS 30 Gedung M.201 16321200581 – 16321200600
41 IPS 31 Gedung M.202 16321200601 – 16321200620
42 IPS 32 Gedung M.203 16321200621 – 16321200640
43 IPS 33 Gedung M.204 16321200641 – 16321200660
44 IPS 34 Gedung N.201 16321200661 – 16321200680
45 IPS 35 Gedung N.202 16321200681 – 16321200700
46 IPS 36 Gedung N.203 16321200701 – 16321200720
47 IPS 37 Gedung N.204 16321200721 – 16321200740
48 IPS 38 Gedung N.301 16321200741 – 16321200760
49 IPS 39 Gedung N.302 16321200761 – 16321200780
50 IPS 40 Gedung N.303 16321200781 – 16321200800
51 IPS 41 Gedung N.304 16321200801 – 16321200820
52 IPS 42 Gedung O.201 16321200821 – 16321200840
53 IPS 43 Gedung O.202 16321200841 – 16321200860
54 IPS 44 Gedung O.203 16321200861 – 16321200880
55 IPS 45 Gedung O.204 16321200881 – 16321200900
56 IPS 46 Gedung O.301 16321200901 – 16321200920
57 IPS 47 Gedung O.302 16321200921 – 16321200940
58 IPS 48 Gedung O.303 16321200941 – 16321200960
59 IPS 49 Gedung O.304 16321200961 – 16321200980
60 IPS 50 Gedung R.201 (FSEI) 16321200981 – 16321201000
61 IPS 51 Gedung R.202 (FSEI) 16321201001 – 16321201020
62 IPS 52 Gedung R.203 (FSEI) 16321201021 – 16321201040
63 IPS 53 Gedung R.204 (FSEI) 16321201041 – 16321201060
64 IPS 54 Gedung R.301 (FSEI) 16321201061 – 16321201080
65 IPS 55 Gedung R.302 (FSEI) 16321201081 – 16321201100
66 IPS 56 Gedung R.303 (FSEI) 16321201101 – 16321201120
67 IPS 57 Gedung R.304 (FSEI) 16321201121 – 16321201137
68 IPC 1 Gedung Pasca 3A150 16321300001 – 16321300020
69 IPC 2 Gedung Pasca 3A182 16321300021 – 16321300040
70 IPC 3 Gedung Pasca 3A192 16321300041 – 16321300060
71 IPC 4 Gedung Pasca 3A1102 16321300061 – 16321300080
72 IPC 5 Gedung Pasca 3A1112 16321300081 – 16321300100
73 IPC 6 Gedung Pasca 3A230 16321300101 – 16321300120
74 IPC 7 Gedung Pasca 3A240 16321300121 – 16321300140
75 IPC 8 Gedung Pasca 3A250 16321300141 – 16321300160
76 IPC 9 Gedung Pasca 3A260 16321300161 – 16321300180
77 IPC 10 Gedung Pasca 3A270 16321300181 – 16321300200
78 IPC 11 Gedung Pasca 3A280 16321300201 – 16321300220
79 IPC 12 Gedung Pasca 3A340 (Aula Luar) 16321300221 – 16321300240
80 IPC 13 Gedung Pasca 3A340 (Aula Dalam) 16321300241 – 16321300260
81 IPC 14 Gedung Pasca 3A340 (Aula Dalam) 16321300261 – 16321300280
82 IPC 15 Gedung Pasca 3A340 (Aula Dalam) 16321300281 – 16321300300
83 IPC 16 Gedung Pasca 3A340 (Aula Dalam) 16321300301 – 16321300319